Αλλαγή γλώσσας

Login

Συνδεδεμένοι Χρήστες

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 165 επισκέπτες και κανένα μέλος

Στατιστικά

Επισκέπτες
16
Άρθρα
35
Δικτυακοί Σύνδεσμοι
2
Εμφανίσεις Άρθρων
153514

«Φιλική προς το περιβάλλον παραγωγή βιομάζας»


Το πρόγραμμα

    Αντικείμενο του έργου είναι η παραγωγή βιομάζας (παραγωγή ξηρής βιομάζας, φυτικών λαδιών για βιοκαύσιμα πρώτης και δεύτερης γενιάς) από διάφορα προτεινόμενα ετήσια ενεργειακά φυτά, με μεθόδους φιλικές προς το περιβάλλον. Θα μελετηθούν  καινοτόμες καλλιεργητικές τεχνικές (κατεργασία εδάφους, αμειψισπορές) που θα συμβάλλουν στην βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και της οικονομικότητας των συστημάτων ενώ θα συμβάλλουν στη ανάπτυξη μιας αειφορικής γεωργίας.  Θα γίνει εισαγωγή δύο ειδικών σπαρτικών για ακαλλιέργεια οι οποίες μέχρι σήμερα δεν ήταν διαθέσιμες στη χώρα μας με αποτέλεσμα να μη γίνει δυνατή η πλήρης διερεύνηση αυτής της μεθόδου εγκατάστασης φυτειών και θα δοκιμαστούν καινοτόμα μηχανήματα που αναπτύχθηκαν τα τελευταία έτη.

Ειδικότερα:

 1. Θα συγκριθούν ενεργειακά φυτά  με συμβατική κατεργασία και ακαλλιέργεια (12 είδη) και θα αναλυθούν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της παραγόμενης βιομάζας.
 2. Θα εφαρμοστούν καινοτόμες αμειψισπορές που θα συνδυάζουν εαρινές και χειμερινές καλλιέργειες  καθώς και ψυχανθή και άλλα φυτά με στόχο τη συνεχή κάλυψη του εδάφους για περιορισμό της διάβρωσης, των ζιζανίων, και των αζωτούχων λιπασμάτων, να γίνει καλύτερη αξιοποίηση του αρδευτικού νερού, της εργασίας και του μηχανικού εξοπλισμού.
 3. Θα εφαρμοστούν συστήματα μειωμένης κατεργασίας του εδάφους  και ακαλλιέργειας με στόχο τον περιορισμό της διάβρωσης, την αύξηση της γονιμότητας του εδάφους (αύξηση της οργανικής ουσίας, βιοποικιλότητας), την μείωση της κατανάλωσης ενέργειας  και την αύξηση της ενσωμάτωσης C στο έδαφος
 4. Θα μελετηθεί πειραματικά η επίδραση των πιο πάνω τεχνικών στη διάβρωση του εδάφους.
 5. Θα καλλιεργηθούν πιλοτικοί αγροί όπου θα συγκριθούν τρεις μέθοδοι κατεργασίας εδάφους, δύο αμειψισπορές και τρεις επίπεδα αζωτούχου λίπανσης. Η συγκέντρωση και ανάλυση των στοιχείων θα γίνει με  εφαρμογή μεθόδων γεωργίας ακριβείας. Παράλληλα θα συγκεντρωθούν στοιχεία για το ενεργειακό και οικονομικό ισοζύγιο, το ισοζύγιο CO2 και την ανάλυση κύκλου ζωής.
 6. Ανάπτυξη ενεργειακών, οικονομικών και ισοζυγίων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και ανάλυση κύκλου ζωής.
 7. Διάδοση των αποτελεσμάτων στους αγρότες, τους συμβούλους τους, στην βιομηχανία κατασκευής γεωργικού εξοπλισμού  και σε επενδυτές για παραγωγή ενέργειας από βιομάζα.

 

Οι στόχοι

Οι στόχοι του προγράμματος είναι:

 1. Να μελετηθούν οι υποψήφιες ενεργειακές καλλιέργειες στις συνθήκες της χώρας μας και να επιλεγούν οι καταλληλότερες για χρήση προκειμένου να καλυφτούν οι ανάγκες της χώρας.
 2. Να μελετηθούν καλλιεργητικές τεχνικές που μπορούν να μειώσουν τις εισροές  ενέργειας και χημικών (λιπασμάτων, ζιζανιοκτόνων και άλλων παρασιτοκτόνων  ως αποτέλεσμα της χρήσης αμειψισπορών)
 3. Να μελετηθούν πρακτικές που προστατεύουν το έδαφος από τη διάβρωση ενώ αυξάνουν τη γονιμότητά του μέσα από τη βελτίωση της δομής του εδάφους, αύξηση της οργανικής ουσίας  και της βιοποικιλότητας.
 4. Να μελετηθούν πρακτικές που συμβάλλουν στην καλύτερη αξιοποίηση των φυσικών πόρων, εξοικονομούν ενέργεια και εργασία.
 5. Να διαδοθούν οι τεχνικές της καλλιέργειας με τη χρήση κατάλληλων σπαρτικών που μέχρι σήμερα δεν εισήχθησαν στη χώρα μας.
 6. Να αξιολογηθούν οι μέθοδοι αυτές με κριτήρια όπως η οικονομικότητα των εκμεταλλεύσεων, η αποδοτικότητα των καλλιεργειών,  η εξοικονόμηση ενέργειας, η μείωση των εκπομπών  CO2 , η ανάλυση κύκλου ζωής και γενικότερα των επιπτώσεων στη συντήρηση και γονιμότητα του εδάφους.
 7. Να διαδοθούν οι ιδέες των μεθόδων κατεργασίας για συντήρηση του εδάφους στη χώρα μας
 8. Να μελετηθούν οι τεχνικές που θα επιτρέψουν στη χώρα να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις των διεθνών συνθηκών και υποχρεώσεων (ενέργεια, χημικά στη γεωργία, προστασία γονιμότητας εδάφους).


Αναλυτική περιγραφή του φυσικού αντικειμένου (LINK)